Sanna  xxxxxxxxx                   1999    10 /  14

Milla      xxxxxxxxxx                  1999     9 /  14

Rene      32843251   08.11.1998   28  /  42

Natalia   xxxxxxxx        23.10.1998   18  /  28       

Juuso     xxxxxxxxx             1996    22  /  28

Rebekka 27546864  14.06.1996     37  /  49

Kannus   31549844   27.03.1992    33  /  43

AnttiR     23091630   19.08.1991    85  /  102

Maria       22063821  30.06.1988    43  /  53

Jaakko    26041179    15.03.1989   87  /  111

Antti        21694547    08.12.1987   90  /  111

Sami        23476462    13.01.1987   97  /  113

Teppo                                               82 /   100

Mikko      29811555                           65  /  95

Eija         22598406      27.04.1978   60  /  80

Pirjo        22104065      22.07.1970    50  /  65

Markku    23088960      20.06.1970    110 / 130

Juha        23088915      03.08.1961    120  /  130

Hannu     21917871      30.06.1959     75  /  85

Pekka      23476459      14.09.1956     85  /  101

Lauri        33940056       12.02.1946    53  /  73