Sarja 105 kg
1. Miika Antti-Roiko KaJu (-88/98,70) 340 kg (150+190) 380,211 p.

Kaikki tulokset: